پایان نامه ارشد مهندسی برق 

پایان نامه ارشد مهندسی برق

در پایان نامه ارشد مهندسی برق بررسی سیستم های قدرت معمولا بیشترین بخش تحقیقات را به خود اختصاص می دهند. در این نوع پایان نامه ذکر شده که تغییرات شرایط بهره برداری در سیستم های قدرت معمولا باعث ایجاد نوسانات فرکانس پایین خواهد شد. علت وجود این نوسانات در پایان نامه ارشد برق ذکر شده که در بعضی موارد به خودی خود میرا است در بعضی موارد هم ذکر شده که این نوسانات گسترده شده و باعث خارج شدن از مدار در بخشی از سیستم می شود. در پایان نامه ارشد برق از نظر پایداری در سیستمهای قدرت سیگنال کوچک محور توجه قرار دارد. در برخی از این نوع پایان نامه با استفاده از روش T-S فازی یک پایدارساز غیر خطی فازی برای پایداری نوسانات فرکانس پایین در سیستم قدرت طراحی می شود. در روش کار پایان نامه ارشد برق با استفاده از روش T-S فازی معادلات غیر خطی سیستم به یک سری زیر سیستم خطی تبدیل می شوند. در ادامه روش کار این نوع پایان نامه گفته شده که برای هر زیر سیستم خطی با استفاده از روش جبرانسازیتوزیع شده موازی یک کنترل کننده طراحی می شود.و در نهایت با توجه به مجموع کنترل کنندههای خطی داخلی کنترل مننده غیر خطی بدست خواهد آمد. در پایان نامه ارشد برق جهت بدست آوردن شرایط پایداری از معیار پایداری لیاپانوف به صورت نا مساویهای ماتریسی استفاده می شود. در این نوع پایان نامه شبیه سازی نرم افزاری با استفاده از نرم افزار متلب انجام میگیرد. جهت مقایسه نیز پایدار ساز پیشنهادی روی یک سیستم تک ماشینه و چند ماشینه آزمایش می شود سپس با پایدار ساز طراحی شده با روشهای مرسوم مقایسه می شود.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.17

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد برق

نرم افزار متلب

مقاله ISI


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها